ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детальний план території земельної ділянки площею 1,0693 га, кадастровий номер 3221281201:01:079:0010, під розміщення комбінату по виробництву комбінованих добрив зі складськими та офісними приміщеннями, в смт Велика Димерка Броварського району Київської області.

Замовник

Великодимерська селищна рада Броварського району Київської області

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території під розміщення комбінату по виробництву комбінованих добрив зі складськими та офісними приміщеннями в смт Велика Димерка Броварського району Київської області планується розробити з метою:

 • уточнення положень Генерального плану смт Велика Димерка;
 • уточнення планувальної структури, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території житлових будинків та господарських споруд;
 • обґрунтування потреб формування нових земельних

ділянок та визначення їх цільового призначення.

Орієнтовна площа території детального планування – 1,0693га.

Якою мірою документ державного планування визначає умови для

Реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення

місцезнаходження, розмір, потужності або розміщення ресурсів)

Видів планованої діяльності та об'єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не передбачається.

Ймовірні наслідки - для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

 • ймовірне зниження якості атмосферного повітря через підвищення транспортного руху
 • збереження існуючих дерев шляхом включення їх до меж озеленених та благоустроєних зон;
 • порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;
 • акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

 • для територій з природоохоронним статусом
 • Об'єкти природно-заповідного фонду в межах території проекту та на прилеглих територіях відсутні.
 • Природо-захистна зона від водойм, згідно Генерального плану смт Велика Димерка
 • транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, відсутні

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У разі не затвердження детального плану території альтернативні варіанти використання території будуть розглянуті на засіданні архітектурно-містобудівної ради при РДА Броварського району Київської області.

Дослідження, які необхідно провести,

методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

розгляд проекту архітектурно-містобудівною радою;

проведення громадського обговорення та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Великодимерської селищної ради (07442, Київська обл., Броварський р-н, смт Велика Димерка, вул. Бобрицька, 1) у строк, що не перевищує 15 днів з дня публікування цієї заяви.

Актуальні новини
""
08.05.2021 08:04
Не пафос слів, а тиша і пам’ять...
Вшанування полеглих розпочнеться у Великій Димерці 9 травня об 11-й годині… Дні 8-9 травня потребують від нас насамперед тиші і пам’яті. Не пафосу, не сили часто звичних і затертих слів, &nbsp…
""
07.05.2021 16:16
Богданівка, і не тільки: триває ямковий ремонт
Довгоочікуваний, і не тільки богданівськими водіями, ремонт центральної дороги села розпочався 5 травня. Це стосується вулиці Богдана Хмельницького. Вона останнім…
05.05.2021 17:16
Нова в.о. начальника Управління ОКМіС розпочинає…
Сьогодні перший робочий день у новому статусі провела Тетяна Іваненко. Розпорядженням селищного голови Анатолія Бочкарьова вона призначена виконуючою обов’язки начальника Управління…
05.05.2021 11:31
Підписано Меморандум про співробітництво з Державною екологічною академією
29 квітня відбулась зустріч голови Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області Бочкарьова Анатолія Борисовича з ректором Державної екологічної академії Міністерства…