Звітність

У зв’язку з приєднанням до Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» (скорочена назва M4EG), з метою виконання взятих зобов’язань щодо розробки Плану місцевого економічного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади», відповідно до цілей Стратегії розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади до 2027 року селищна рада затвердила План місцевого економічного розвитку.

Впровадження Плану місцевого економічного розвитку Великодимерської ОТГ було розпочато з 01 червня 2019 року. Протягом звітного періоду окремі заходи Плану були реалізовані у повному обсязі, а деякі лише частково, зокрема:

Дія 1.1. «Проведення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) щодо індустріального парку «Шевченківський» виконана на 50%, оскільки оформлення земельної ділянки зайняло більше часу, ніж очікувалось, через тривалість проведення інвентаризації землі.

Дія 1.2. «Формування та презентація інвестиційних пропозицій в ОТГ». Після завершення інвентаризації землі, яка планується у червні 2020 року, буде сформовано та затверджено Інвестиційний паспорт Великодимерської ОТГ. Тендерний процес тривав більше часу, ніж планувалося.

Дія 2.2. «Створення Центру підтримки та розвитку бізнесу». Вивчено досвід інших громад щодо організації діяльності подібного Центру. Підготовлена проєктна заявка щодо отримання фінансової та технічної допомоги від міжнародних донорів. Визначається приміщення для організації діяльності Центру підтримки та розвитку бізнесу.

Дія 2.3. «Створення Тренінгового центру для підготовки кадрів місцевого бізнесу на засадах дуальної освіти та з використанням сучасних освітніх технологій». Вивчено іноземний досвід організації подібного тренінгового центру та наявні україномовні онлайн курси. Розроблена проєктна заявка для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та фінансування від бізнесу для організації діяльності тренінгового центру.

Дія 3.1. «Створення якірного рекреаційного та туристичного об’єкта на основі наявних природних та культурно-історичних ресурсів (інтерактивна лабораторія сільського розвитку)». Проведено моніторинг рекреаційно-туристичних об’єктів Великодимерської ОТГ, вивчено наявний вітчизняний та іноземний досвід щодо інтерпретації наявних природних ресурсів та культурно-історичної спадщини. Зібрано статистичні дані для підготовки проєктної заявки для залучення донорських коштів.

Дія 3.2. «Організація та проведення щорічного фестивалю вогню та диму. Вивчено вітчизняний та іноземний досвід організації та проведення місцевих фестивалів, проведено моніторинг рекреаційно-туристичних ресурсів та об’єктів культурно-історичної спадщини Великодимерської ОТГ. Розробляється проєктна заявка для залучення додаткового фінансування на проведення фестивалю.

Моніторинг виконання Плану за період з 01.06.2019 до 31.12.2019 свідчить про певну затримку в його реалізації, яка насамперед пов’язана з необхідністю залучення додаткових фінансових ресурсів для окремих заходів.

Зміни до Плану МЕР громади, а саме до табл.1 «План дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилися.

На разі вбачається, що допомога від Секретаріату M4EG у провадженні Плану МЕР, особливо грантова підтримка, буде доцільною у наступному звітному періоді.

Документ
Поділитися: