Служба у справах дітей та сім'ї

Положення про створення

Оновлене положення
Дитячі будинки сімейного типу
Опіка
Патронат
Прийомна сім'я
Тимчасове влаштування
УсиновленняЗвіт про діяльність
Звіт про діяльність


Служба у справах дітей та сімї Великодимерської селищної ради


СТРУКТУРА:

Керівник Служби - Леоненко Оксана Андріївна

Спеціалісти:

Колотаєвська Світлана Петрівна - головний спеціаліст Служби

Хачатрян Лідія Миколаївна - головний спеціаліст Служби

Щипакіна Катерина Віталіївна - головний спеціаліст Служби

Васюк Ірина Миколаївна – спеціаліст - бухгалтер І категорії Служби

Пасічник Наталія Іванівна - спеціаліст І категорії Служби

Контактна інформація (адреса, телефон, електронна пошта)

- юридична адреса: смт Велика Димерка, вул. Бобрицька, 1.

- фактична адреса: смт Велика Димерка, вул. Соборна, 15-А.

- засіб зв’язку: (04594) 3-32-50, 063-164-42-41, 096-313-56-94

- електронна адреса: ssds_vdymerka@ukr.net

Прийом громадян здійснюється: Середа, Четвер з 09.00-16.00

Сфера діяльності Служби:

Забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток; виявлення дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах; вжиття заходів щодо надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та їх влаштування.

Реалізація державної політики в сфері соціального захисту дітей Великодимерської селищної територіальної громади (далі – територіальна громада).

Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми.

Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, у сім`ях, в тому числі усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу.

Ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які можуть бути усиновлені; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій; усиновлених дітей, за умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд; дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей, яким надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; дітей, які влаштовані до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, за заявою батьків із визначенням строку їх перебування в закладі.

Ведення обліку громадян України, які проживають на території територіальної громади і є потенційними опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями.

Забезпечення ведення Банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, опікунів, піклувальників, (далі - Банк даних) в Єдиній Інформаційно-Аналітичній Системі «Діти» щодо:

 • обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах;
 • обліку потенційних опікунів, піклувальників;
 • дітей, які влаштовані до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, за заявою батьків із визначенням строку їх перебування в закладі;
 • Реалізація державної політики в сфері запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • Координація діяльності щодо виявлення та захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також безпосереднє ведення їх справ (постанова КМУ від 01.06.2020 №585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»).
 • Перевірка стану роботи із соціально-правового захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади, а також, дітей, які схильні до правопорушень у загальноосвітніх навчальних закладах територіальної громади. У разі необхідності перевірка умов роботи працівників, молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.
 • Ведення обліку дітей, які отримали статус дитини, яка постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, влаштованих до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (постанова КМУ від 05.04.2017 №268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів»).
 • Підготовка матеріалів про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій батьки не виконують батьківських обов’язків (існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав); сім’ї, в якій вчинено домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, на розгляд комісії з питань захисту прав дитини виконавчого органу Броварської міської ради Броварського району Київської області.
 • Забезпечення ведення Банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - Банк даних) в Єдиній Інформаційно-Аналітичній Системі «Діти» щодо обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 • Проведення профілактичних рейдів, з метою соціально-правового захисту дітей, запобігання бездоглядності та правопорушень серед них.

Службою реалізується програма, спрямована на підтримку дітей та сімей, а саме:

Програма “Громада заради дітей на 2022 – 2024 роки, затверджена рішенням сесії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області від 23.12.2021 704 ХХІ-VІІІ.

Організація проведення засідань комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області (далі – Комісія), не рідше одного разу на місяць, у разі необхідності (вилучення дитини тощо) скликає позачергове засідання. Веде протоколи засідань Комісії, оформлює його належним чином.

Вивчення та підготовка справ на розгляд Комісії з наступних питань:

- Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини;

- Акт обстеження умов проживання;

- «Клопотання про присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"»;

- Дозвіл на укладення договору про припинення права на аліменти, у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно малолітній (неповнолітній) дитині;

- Висновок до суду про побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

- Висновок до суду про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України;

- Дозвіл на укладання договору оренди нерухомого майна, яке на праві власності належить дітям-сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування;

- Надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

- Висновок до суду про поновлення батьківських прав;

- Висновок про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав батька або матері дитини;

- Рішення про встановлення опіки (піклування) над дитиною;

- Висновок до суду про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання дитини;

- Розв’язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини;
- Видача посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей та ін.;

- Висновок про можливість/неможливість передачі дитини для подальшого виховання батьку, матері, які звільнились з місць позбавлення волі або з-під варти;

- Участь у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;

- Визначення місця проживання малолітньої дитини;

- Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за наявності довідки ВПО оформленої на території Великодимерської селищної територіальної громади).

- Дозвіл на постановку, зняття та перереєстрацію, укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу, право володіння яким має дитина;

- Дозвіл на вчинення правочину щодо нерухомого майна, право власності на яке, або право користування яким, мають діти;

- Дозвіл на укладення угоди стосовно розподілу спадкового майна, одним із спадкоємців якого є дитина;

- Висновок до суду щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, брата, сестри, мачухи, вітчима у вихованні дитини.

Підготовка проектів рішень на розгляд виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області та відповідей громадянам з питань, які розглядались на засіданнях Комісії.

Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України (Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей») у сфері соціального захисту, соціальної підтримки дітей, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.


Діти

Поділитися: