Нормативна база

Закон України «Про оренду державного та комунального майна»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-orendi-derzhavnogo-ta-komunalnogo-majna-i030620-483

Закон України про приватизацію державного і комунального майна від 18.01.2018 № 2269-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text

Щодо права на передачу в оренду державного і комунального майна без аукціону
http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-rent-roz-yasnennya-schodo-orendi-schodo-prava-na-peredachu-v-orendu-derzhavnogo-i-komunalnogo-majna-bez-aukcionu.html

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Постанова Кабінету Міністрів України Про поетапну передачу до комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури від 2 грудня 1996 №1443
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1443-96-%D0%BF#Text

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності від 03.03.1998 № 147/98-ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/147/98-%D0%B2%D1%80#Text

Постанова Кабінету Міністрів України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності від 21.09.1998 № 1482
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1482-98-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) власністю від 5 листопада 1991 №311
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311-91-%D0%BF#Text

Поділитися: