Що входить у обовязки сімейного лікаря

ЩО ВХОДИТЬ ДО ОБОВ’ЯЗКІВ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ?

 1. Безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам.
 2. Формування та контроль виконання плану обстежень та лікування, аналіз результатів досліджень, призначення медичних препаратів та інших лікувальних заходів.
 3. Надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані.
 4. Направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 5. Координація роботи з іншими ланками медичної допомоги.
 6. Ведення пацієнтів, що хворіють на соціально небезпечні інфекційні захворювання відповідно до законодавства.
 7. Здійснення імунопрофілактики відповідно до чинного законодавства.
 8. Консультування щодо здорового способу життя.
 9. Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.
 10. Оцінка індивідуальних ризиків захворювань і консультування з питань профілактики. Розробка індивідуальних програм обстеження та спостереження за здоров’ям.
 11. Інформування пацієнта щодо національних скринінгових програм та виконання інших функцій відповідно до законодавства або до програми.
 12. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю.
 13. Здійснення медичного догляду за здоровою дитиною.
 14. Ведення хворих із психічними розладами, зокрема, враховуючи рекомендації спеціаліста.
 15. Надання паліативної допомоги, що охоплює:
 • оцінку ступеню болю;
 • призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • лікування больового синдрому;
 • оформлення рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до чинного законодавства.
 1. Координація та організація виконання лабораторних досліджень, проведення забору біологічного матеріалу.
 2. Проведення лабораторних досліджень, у тому числі з використанням швидких тестів.
 3. Призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства.
 4. Підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію.
 5. Оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.
Поділитися: