Психологічний супровід

У своїй роботі практичний психолог Піддубна Юлія Дмитрівна керується такими нормативними документами:

 1. Конституція України.
 2. Декларація прав людини.
 3. Конвенція про права дитини.
 4. Закон України «Про освіту».
 5. Етичний кодекс психолога, прийнятого на І установчому з’їзді Товариства психологів України 20.12.1990р. в м. Київ.
 6. Закон України «Про загальну середню освіту» (Закон України «Про дошкільну освіту»).
 7. Наказ МОНУ від 22.05.2018 р. №509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України».
 8. Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом МОНУ №691 від 19.10.2001 р.
 9. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах МОНУ, затверджене наказом МОНУ від 20.01.2001 р. №330.
 10. Лист МОНУ від 27.08.2000 р. № 1\9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»\ Інформаційний збірник МОНУ № 20, 2003р., с.3-16.
 11. Лист ГУОН від 13.06.2002 р. №1456 та лист МОНУ від 27.11.2000 р. № 109 «Про тривалість робочого тижня практичних психологів(соціальних педагогів) дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
 12. Наказ МОНУ від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».
 13. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 04.07.2012 р. № 1\9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах».

Психологічний супровід здійснюється з усіма учнями навчально-виховного процесу, зокрема: адаптація дітей 1-х та 5-х класів, профорієнтація учнів 9-х та 11-х класів, робота з обдарованими дітьми та з дітьми – інвалідами; дітьми, які позбавлені батьківського піклування.

Зокрема, під час адаптації учнів 1-х класів практичний психолог використовує такі методики:

 1. Методика «Намисто» (адаптація І.І. Аргінської).
 2. Методика «Будиночок».
 3. Методика А. Керна – Я. Їрасика.
 4. Субтест «Графічний диктант»(за Д. Ельконіним).
 5. Методика Н.А. Побірченко «Базовий компонент».

Під час адаптації учнів до 5-го класу у своїй роботі психолог використовує такі методики:

 1. «Соціометрія» Дж. Морено. Мета: вивчення міжособистісних стосунків у класі.
 2. Анкета «Ставлення учнів до навчальних предметів».
 3. Методика тривожності Філіппса.

Під час профорієнтаційної роботи з дітьми 9-х та 11-х класів використовуємо такі методики:

 1. Опитувальник професійних схильностей Л. Йовайши.
 2. Анкета вивчення професійних нахилів учнів(для 7-11 класів).
 3. Методика «Профіль»(модифікація «Карти інтересів»).
 4. Методика «Диференційно-діагностичний опитувальник»(ДДО).

Отже, практичний психолог здійснює психологічний супровід не лише учнів, а й педагогічних працівників, тобто всіх учасників навчально-виховного процесу.

Психологічний супровід Тарасівка
http://nvk-tarasivska.ucoz.ua/index/psikhologichna_sluzhba_shkoli/0-44

Поділитися: