Інклюзивна освіта

КЗ «ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

В умовах реформування освіти Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021року ставить перед собою такі завдання: забезпечення ефективної системи інклюзивної освіти; пріоритетне фінансування освітніх закладів для дітей з особливими освітніми потребами.

6 липня 2010 року Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти» вперше в законодавче поле було введено термін «інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами», а в жовтні 2010 року була затверджена Концепція розвитку інклюзивного навчання. Нормативно-правова база реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами:

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
  09.12.2010 № 1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх
  навчальних закладах»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 зі змінами «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання
  у загальноосвітніх навчальних закладах»;
 • Указ Президента України від 25.06. 2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»;
 • Закон України від 05.06.2014 № 1324-VII «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 №693 «Про затвердження Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»;

Інклюзивне навчання – спільне навчання усіх дітей, незалежно від їхніх інтелектуальних, емоційних, соціальних, фізичних, мовленнєвих чи інших особливостей. Толерантне cтавлення до дітей з різними психофізичними особливостями, має ґрунтуватися на принципах виваженої педагогіки.

Відмінності між людьми є природнім явищем і навчання слід адаптовувати до потреб кожної дитини. З цією метою у 2019-2020 навчальному році у Великодимерському ліцеї з 01 вересня 2019 року було вперше створено 7 інклюзивних класів. З 02 грудня 2019 року учениця 1-Г класу Головенська Євгенія була переведена на індивідуальну форму навчання, тому залишилось 6 класів, у яких навчається 8 дітей з особливими освітніми потребами.

З 01 вересня 2020 року у Великодимерському ліцеї створено 7 інклюзивних класів, у яких навчається 9 дітей з особливими освітніми потребами.

Список інклюзивних класів КЗ «Великодимерський ліцей»

ПІП учня Клас ПІП класовода/
ПІП асистента вчителя
Діагноз, навчальна програма
Гавенко Михайло Ігорович
1

Євдоченко В.М.

Шита О.М.

ЗПР. Загальне недорозвинення мовлення 3-го рівня. Типова освітня програма з адаптацією навчального матеріалу.
Поліщук Олексій Євгенійович 1-Є

Безсмертна А.О.

Зуб Н.І.

ЗПР. Загальне недорозвинення мовлення 2-го рівня. Типова освітня програма з адаптацією навчального матеріалу.
Семко Дмитро
Олександрович
2-Д Селюк Л.Є.,
Миколенко Н.І.
Порушення фізичного розвитку. Інтелект в межах вікової норми. Навчання за програмою адаптованої для дітей з фізичними порушеннями.
Сахно Анна Володимирівна 3-А Грикун Н.В.,
Нишенко М.І.
ДЦП, інтелект в межах вікової норми. Навчання за програмою для дітей із порушенням опорно-рухового апарату.

Лях Денис Олександрович

Диченко Роман Вікторович

4-Е Журба Т.В.,
Болбат С.А.
ЗПР. Загальне недорозвинення мовлення 2-3-го рівня. Навчання за програмою адаптованою для дітей із ЗПР з урахуванням мовленнєвих порушень.

Лях Ангеліна Олександрівна

Бобко Артем Вікторович

4-Г Земляк С.В. ЗПР. Загальне недорозвинення мовлення 3-го рівня. Навчання за програмою для дітей із ЗПР, 2 клас
Лизун Назар Михайлович 9-Д

Кучеревський В.Г.,

Селюк О.О.

ЗПР, має інтелектуальні порушення. Навчання за програмою ЗПР.

З учнями інклюзивних класів працюють:

 • Практичний психолог – Вишневська Олена Павлівна;
 • 7 асистентів вчителів: Миколенко Наталія Іванівна, Нишенко Марія Іванівна, Болбат Світлана Анатоліївна, Миронець Тетяна Володимирівна, Селюк Ольга Олексіївна, Шита Оксана Миколаївна і Зуб Надія Іванівна.

У Великодимерському ліцеї не має можливості здійснювати у повному обсязі корекційно-розвиткові заняття через відсутність вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів та практичного психолога. Також у закладі для дітей з особливими потребами планується створення ресурсної кімнати.

На основі висновку і рекомендацій ІРЦ складається індивідуальна програма розвитку кожної дитини. Для забезпечення розвитку дітей з особливими освітніми потребами у Великодимерському ліцеї працює команда супроводу, до складу якої входять учителі, асистенти вчителя, практичний психолог та соціальний педагог. Діяльність команди психолого-педагогічного супроводу регламентує Наказ Міністерства освіти і науки від 08.06.2018 № 609 «Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти», яке визначає склад, основні завдання та функції учасників команди супроводу. Педагог інклюзивного класу використовує співпрацю із усіма членами команди супроводу. Велике значення має співпраця між собою самих членів команди. Наприклад, асистента вчителя та практичного психолога.

У процесі підготовки до уроку в інклюзивному класі вчитель складає
план-конспект уроку, у якому адаптує (модифікує) навчальний матеріал
з використанням спеціальних Типових освітніх програм для дітей з особливими освітніми потребами.

Співпраця наших учителів-предметників та асистентів дала можливість адаптуватись дітям з особливими потребами в шкільному середовищі, мати змогу спілкуватися з однолітками, підтримувати дружні стосунки зі своїми ровесниками, брати участь у громадському житті класу.

Поділитися: