Освітні програми та плани роботи

Освітня програма закладу освіти розроблена на основі:

 • для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272); (Типова освітні програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я)
 • для 3 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273);
 • для 4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407).
 • У 5-11 класах закладів загальної середньої освіти освітній процес здійснюватиметься відповідно до таких типових освітніх програм:
 • «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405;

Вивчення предметів здійснюватиметься за навчальною програмою

 • Діти молодшої та середній групи працюють по програмі розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 23.05.2017. №1/11-4988)
 • Діти старшого дошкільного віку працюють за освітню програму розвитку «Впевнений старт» Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)
 • 1-3 класи навчаються за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я)
 • 4 клас за навчальною програмою МОН 22.12.2014 №1495 (зі змінами від 29.05.2015 №584)
 • 5-9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804;
 • 10-11 класах – за навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Навчальний план Великодимерського ліцею

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» №2145-VIII від 05.09.2017 та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» ( зі змінами, внесеними згідно з постановою кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №688)

І ступінь ( 1-3 класи)- за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання,затвердженим наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272;

І ступінь (4 класи) – за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 407;

І ступінь( 1-А, 2-Д, 3-А ) - за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» затвердженими наказом МОН України від 02.11.2016 № 1319.

І ступінь( 4-А клас)- за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» затвердженими наказом МОН України від 04.12.2014 р. № 1439.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Робочий навчальний план закладу охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження спецкурсів, курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять, а саме:

 • у 1-А класі виділено 1 додаткову годину на проведення індивідуальних та групових занять ;
 • у 1-Б, В, Г, Д,Е класах виділено по 1 годині на підсилення курсу української мови ;
 • у 2-А класі виділено 1 годину на підсилення курсу ЯПС і 1 год на підсилення курсу математики;
 • у 2-Б,В,Г,Д класах виділено по 1 додатковій годині на підсилення курсу математики ;
 • у 3-А,Б,Е,Г класах виділено 1 додаткову годину на на підсилення курсу української мови ;
 • у 3-В класі виділено 1 додаткову годину на проведення індивідуальних та групових занять;
 • у 3-Д, класі виділено 1 годину на підсилення курсу ЯПС;
 • у 4-Б класі виділено 1 годину на апробацію навчальної літератури з курсу « Фінансова грамотність» та 1 годину на курс «Логіка»;
 • у 4-В, Д класах виділено 1 годину на курс за вибором «Елементи геометрії» та 1 годину на тиждень на апробацію навчальної літератури з курсу « Фінансова грамотність ;
 • у 4-Г класі виділено 1 годину на курс за вибором «Елементи геометрії» та 1 годину на тиждень на підсилення курсу математики.
Поділитися: