Атестація педагогічних працівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню вихователів, узагальненню та впровадженню досвіду кращих педагогів у практику навчання та виховання учнів.

Робота з атестації педагогічних працівників ЗДО була організована згідно із законами України й іншими нормативно - правовими документами, яких необхідно дотримуватись.

Закон України "Про освіту", який передбачає професіональну, моральну характеристику педагогічного працівника, указує на те, що відповідність посаді педагогічного працівника визначається за результатами атестації.

Порядок атестації педагогічних працівників установлюється Міністерством освіти і науки України. Важливість і обов’язковість атестації педагогічних працівників, терміни її проведення, перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань передбачені законами "Про загальну середню освіту" (стаття 27), "Про позашкільну освіту" (стаття 25), "Про професійну освіту" (стаття 45).

Практичне проведення атестації педагогічних працівників регулюється Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), в якому визначені види атестації та її періодичність, повноваження, порядок проведення та реалізація рішень атестаційної комісії.

Під час підготовки та проведення атестації педагогічних працівників необхідно звернути увагу на лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 2/1-13-430 від 22.02 2012 р. "Щодо надання роз'яснення з питань атестації". У період атестації вихователями на високому рівні були проведені відкриті виховні заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів-вихователів.

У 2019 – 2020 н.р. атестацію пройшов 1 вихователь ЗДО.

Прізвище,ім’я по батькові педпрацівника Посада Рішення
атестаційної
комісії ІІ рівня
Примітка
Крошка О.В. вихователь ЗДО відповідає займаній посаді; присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

Підвищення кваліфікації

Педагогічний колектив ЗДО постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, постійноу проходять курси та спецкурси підвищення кваліфікації при КОІПОПК, онлайн – курси.

Нормативна база підвищення кваліфікації

  • Постанова КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 № 800
  • Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» від 04.03.2020 № 1/9-141
Поділитися: