Перелік нормативних актів

 1. Житловий кодекс УРСР від 30.06.1983 №5464-Х (зі змінами)
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text
 2. Правила обліку громадян, потребуючих покращення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470-84-%D0%BF#Text
 3. Постанова виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів і президії обласної ради професійних спілок від 08 липня 1991р. № 112.
 4. Основи житлового законодавства союзу РСР і Союзних Республік затверджених Постановою ВР СРСР N 5151-X ( v5151400-81 ) від 24.06.81р.
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v5150400-81#Text
 5. Закон України Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків від 04.09.2008 № 500-VI
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-17#n205
 6. Постанова від 28 квітня 2009 р. N 428 Про затвердження Положення про наглядову раду з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2009-%D0%BF#Text
 7. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text
Поділитися: