Повідомлення Про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариства з обмеженою відповідальністю “ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ”

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище ім’я по батькові фізичної особи – підприємця,

код за ЄДРПОУ 36830374

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 21022, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Енергетична, 5

Адреса електронної пошти: оШсе@кпез8.епег§у

Контактний номер телефона: +38 (0432) 55 48 44

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс,

адреса) контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» планує реалізацію проекту «Нове будівництво ГІС 110/10 кВ «Сонячна», що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, з будівництвом ЛЕП 110 кВ від ЛЕП 110 кВ «Броварська – Кока Кола 1,2» до ПС 110/10 кВ «Сонячна». Даним робочим проектом розроблені рішення з будівництва ПС 110/10 кВ «Сонячна» ПрАТ «Київобленєрго», яка розташована на території Великодимерської селищної ради, Броварського району, Київської області у зв’язку з будівництвом ФЕС «Димерська СЕС-2» потужністю 9 000 кВт, ФЕС «Димерська СЕС-3» потужністю 9 000 кВт та ФЕС «Димерська СЕС- 4» потужністю 26 000 кВт.

Відповідно завдання на проектування та вимог ТУ в проектом передбачено наступні рішення: будівництво двотрансформаторної ПС 110/10 кВ з виконанням ВРУ-110 кВ по типовій схемі 110-2 «Два блоки лінія-трансформатор з вимикачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та РУ 10 кВ по типовій схемі 10-2 «Дві одиночні, секціоновані вимикачами, системи шин»; будівництво будівлі ЗРУ-10 кВ в якій розміщено РУ-10 кВ; будівництво будівлі ЗГ1У в якій розміщено панелі релейного захисту, управління, телемеханіки, обліку, ЩВП та ШОС; заземлення та захист ПС від грозових та комутаційних перенапруг; організацію комерційного обліку по стороні 10 кВ; будівництво ЛЕП 110 кВ до ЛЕП 110 кВ «Броварська-Кока-Кола 1,2».

ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» виступає Генеральним проектувальником Проекту та здійснює його будівництво. Власником проектованих об’єктів, їх подальшу експлуатацію, технічне обслуговування та демонтаж (у разі необхідності) буде здійснювати – ПрАТ «Київобленєрго».

Технічна альтернатива 1.

Реалізація проекту «Нове будівництво ПС 110/10 кВ «Сонячна», що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, з будівництвом ЛЕП 110 кВ від ЛЕП 110 кВ «Броварська – Кока Кола 1,2» до ПС 110/10 кВ «Сонячна», що включає: будівництво двотрансформаторної ПС 110/10 кВ з виконанням ВРУ-110 кВ по типовій схемі 1 10- 2 «Два блоки лінія-трансформатор з вимикачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та РУ 10 кВ по типовій схемі 10-2 «Дві одиночні, секціоновані вимикачами, системи шин»; будівництво будівлі ЗРУ-10 кВ в якій розміщено РУ-10 кВ; будівництво будівлі ЗПУ в якій розміщено панелі релейного захисту, управління, телемеханіки, обліку, ЩВП та ШОС; заземлення та захист ПС від грозових та комутаційних перенапруг; організацію комерційного обліку по стороні 10 кВ; будівництво ЛЕП 110 кВ до ЛЕП 110 кВ «Броварська- Кока-Кола 1,2».

Доцільність вибору в роботу даних рішень обумовлена наступними перевагами: скорочення площі земельної ділянки, яка необхідна для розміщення підстанційного обладнання та споруд; зниження експлуатаційних витрат – експлуатаційні витрати для підстанції зі спорудженням ВРУ складають 2% від вартості обладнання; відсутність постійного обслуговуючого персоналу підстанцій, що визначається можливістю максимальної автоматизації та працездатністю комутаційної апаратури, яка повністю ізольована за допомогою газу 8Р6 і не піддається зовнішнім діям, таким як забруднення, вологість, пил, і так далі; більший термін експлуатації підстанцій; забезпечення підвищеної надійності підстанції; підвищена оперативна готовність об’єкту; підвищена захищеність від актів вандалізму і тероризму (компактність, приховане розміщення); безпека для персоналу при виконанні робіт на підстанції; скорочення сумарних витрат – за рахунок оптимізації компоновок і використання простіших схем електричних з’єднань, за рахунок спрощення головної схеми; мінімізація дії на довкілля (електромагнітна сумісність); висока експлуатаційна надійність; терміни виконання першого капітального ремонту залежить від умов експлуатації та, за нормальних умов, перевищують 25-30 років.

Технічна альтернатива 2.

Приєднання ФЕС «Димерська СЕС-2» потужністю 9 000 кВт, ФЕС «Димерська СЕС-3» потужністю 9 000 кВт та ФЕС «Димерська СЕС-4» потужністю 26 000 кВт потенційно можливо виконати за допомогою підземних кабельних ліній електропередачі, але враховуючи особливості рельєфу, наявність охоронних зон від інженерних об’єктів та ін. обмеження, надалі ця альтернатива не розглядається.

Будівництво ліній електропередач у вигляді кабельних ліній напругою 110 кВ шляхом прокладання під землею по одній трасі є економічно недоцільним та нераціональним, відтак вона знята з розгляду.

Технічна альтернатива 3.

Будівництво ЛЕП у вигляді однієї повітряної лінії напругою 110 кВ від ФЕС по одній трасі є недоцільним у зв’язку із стисненими умовами підключення до ПС, відтак вона знята з розгляду.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1.

На території Великодимерської селищної ради, Броварського району, Київської області.

Територіальна альтернатива 2.

Не розглядається. Територіально і просторово місце провадження планованої діяльності співпадає з територіальною альтернативою 1, яке узгоджено з ПрАТ «Київобленерго» виданим договором про приєднання до електричних мереж та технічними умовами на приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, до системи передачі.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність сприяє забезпечення надійності електропостачання споживачів Київської області, покриття нових навантажень та підвищення надійності передачі потужності в мережі.

Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний вплив через забезпечення робочими місцями працездатного населення на період будівництва, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону, забезпечення економічної основи для захисту соціально-економічних інтересів населення.

При дотриманні всього комплексу заходів щодо захисту навколишнього середовища, будівельно-монтажні роботи та експлуатація об’єктів не спричинять негативного впливу на соціально-економічне середовище. Відповідно, впливу на атмосферне повітря не буде, в зв’язку з відсутністю джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Вплив у процесі будівництва та експлуатації полягає в утворенні господарсько-побутових стоків та відходів (від процесу життєдіяльності працівників та відходів від будівельно-монтажних робіт).

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Проектом передбачена реалізація наступних робіт: будівництво двотрансформагорної ПС 110/10 кВ з виконанням ВРУ-110 кВ по типовій схемі 110-2 «Два блоки лінія-трансформатор з вимикачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та РУ 10 кВ по типовій схемі 10-2 «Дві одиночні, секціоновані вимикачами, системи шин»; будівництво будівлі ЗРУ-10 кВ в якій розміщено РУ-10 кВ; будівництво будівлі ЗПУ в якій розміщено панелі релейного захисту, управління, телемеханіки, обліку, ІЦВП та ІІІОС; заземлення та захист ПС від грозових та комутаційних перенапруг та іп.

Траса кабельної лінії 110 кВ (КЛ-110 кЕЗ) проходить: по території ПС 110/35/10 кВ «Кока- Кола»; по території ФЕС; по території ПС 110/10 кВ «Сонячна»; по землях Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. Довжина КЛ-110 кВ «Сонячна 1» складає 220 м. Довжина КЛ-110 кВ «Сонячна 1» складає 250 м. Проектні КЛ-110 кВ після виходу з конструкцій повітряно-кабельного з’єднання на території ПС 110/35/10 кВ «Кока-Кола» переходять в дволанцюгову трасу. Траса КЛ проходить паралельно автомобільній дорозі по території ПС «Кока-Кола» та згодом перетинає її і робить лівий поворот (кут №2). Після кута №2 траса проходить в просвіті між автомобільною дорогою та огорожею ПС та прямує до кута №3. На цій ділянці траса КЛ перетинає автомобільний заїзд на територію ПС. Для забезпечення нормативних відстаней до блискавковідводу та маслоприймача траса робить два повороти (кут № 3,4), після чого виходить за територію ПС «Кока-Кола» та прямує до території ФЕС.

На ділянці від території ПС до межі земельної ділянки ФЕС траса КЛ проходить в охоронній зоні ПЛ-35 кВ, де перетинає КЛ-35 кВ, КЛ-10 кВ та кабельну лінію зв’язку. Після заходу на територію ФЕС траса перетинає автомобільний проїзд по території ФЕС, робить два правих повороти (кут № 5,6) та заходить на ПС 110/10 кВ «Сонячна». На території ПС «Сонячна» траса КЛ перетинає проектний автомобільний проїзд та прямує до лінійних комірок 110 кВ, де організовується повітряно-кабельне з’єднання.

Відповідно до обраної траси проектна КЛ-110 кВ перетинає: чотири автомобільних дороги; одну кабельну лінію 35 кВ; одну кабельну лінію 10 кВ; одну кабельну лінію освітлення (внутрішні зв’язки ФЕС); одну кабельну лінію до 1000 В для живлення ФЕС; одну кабельну лінію зв’язку.

Підключення проектних кабельних ліній 110 кВ до існуючої ПЛ-110 кВ «Броварська – Кока-Кола 1,2» виконується в нульовому прогоні ПЛ на території ПС 110/35/10 кВ. Для підключення КЛ 110 кВ «Сонячна 1,2» до існуючої ПЛ-110 кВ на території ПС «Кока-Кола» встановлюються: дві опорні металеві конструкції на яких організовуються повітряно-кабельні переходи. На опорних конструкціях передбачено встановлення трьох кабельних муфти типу ОНУТ-145С-2А та три обмежувача перенапруги 1 10 кВ типу ОПН-П-110/78/10/550. дві опорні металеві конструкції для установки роз’єднувачів 110 кВ . На опорних конструкціях передбачено встановлення двох трьохполюсних роз’єднувачів 110 кВ типу РПД-К-2-110/1000 УХЛ1.

Для забезпечення можливості організації повітряно-кабельного переходу КЛ-110 кВ «Сонячна 1» на території ПС 110/35/10 кВ «Кока-Кола» демонтувати існуючий блок конденсатора зв’язку та на його місці встановити проектну опорну конструкцію. Демонтоване обладнання (конденсатор зв’язку, ВЧ-загороджувач, шафа відбору напруги та однополюсний роз’єднувач) установити на кінцеву анкерно-кутову опору ПЛ-110 кВ «Броварська – Кока-Кола 1,2».

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернати ви 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з Законодавством України, а також згідно з технічними умовами та містобудівними умовами та обмеженнями. Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних і територіальних обмежень згідно з діючими нормативними документами.

Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209, визначені охоронні зони об’єктів енергетики, які встановлюються вздовж повітряних та кабельних ліній електропередачі та навколо електростанцій, електропідстанцій, струмопроводів і пристроїв, для забезпечення нормальних умов експлуатації об’єктів енергетики, запобігання ушкодженню, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти. Охоронні зони встановлюються уздовж повітряних ліній електропередачі – 20 метрів для ПЛ 110 кВ; за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв – па відстані 3 метрів від огорожі або споруди; уздовж підземних кабельних ліній електропередачі – у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра. Відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань (ДСН 239-96), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996 № 239, для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв всіх напруг визначаються санітарно-захистні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкта. Санітарно-захисні зони електричних підстанцій, струмопроводів та пристроїв встановлюються на певній відстані за периметром земельної ділянки, на якій ці об’єкти розміщені. ПС скомпонована таким чином, що санітарно-захисна зона не виходить за огорожу підстанції. Санітарно-захисною зоною вважається територія, на якій напруженість ЕП перевищує 1 кВ/м.

Обмеження, які встановлюються Законами України «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону археологічної спадщини», «Про охорону культурної спадщини», Водним Кодексом України враховані.

Щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження аналогічні що і при плановій діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1

Обмеження щодо планованої діяльності встановлюються кадастрово-земельними обмеженнями, обмеженнями щодо облаштування ПЛ та кабельних ліній, включаючи рельєф; кількість приватних земельних ділянок, які будуть вилучатись; довжину; кількість необхідних опор у тому числі металевих, екологічні обмеження (наявність охоронних територій та ін.).

Щодо територіальної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження аналогічні що і при плановій діяльності.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

При розробці проекту, будуть розроблені всі заходи з інженерної підготовки та захисту проектованої території від несприятливих природних (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. Топографо-геодезичні, інженерно- геологічні, та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання грунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

Щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження аналогічні що і при плановій діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1

Всі будівельно-монтажні роботи планується виконувати з урахуванням заходів щодо захисту атмосферного повітря, боротьби із шумом, охорони грунту, вивезення будівельних відходів. Родючий ґрунт, який планується зняти у разі необхідності, зберігається в безпосередній близькості від майданчика будівництва, для подальшого його використання для благоустрою території.

Щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні що і при плановій діяльності.

Щодо територіальної альтернативи З

Аналогічні що і при плановій діяльності.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності включають:

Під час будівництва:

 • Клімат та мікроклімат – викиди, які можуть вплинути на клімат і мікроклімат в процесі будівництва та експлуатації відсутні;
 • Повітряне середовище – відбувається незначне забруднення атмосферного повітря від працюючих будівельних машин та механізмів (від двигунів машин та механізмів, що працюють на органічному паливі; при зварюванні та різанні металів; здійсненні процесів фарбування). При експлуатації негативні впливи на повітряне середовище, не прогнозуються.
 • Водне середовище – вплив відсутній. Водні ресурси будуть використовуватись для господарчо-побутових потреб ремонтних бригад. Проектом не передбачене скидання неочищених стоків у поверхневі водойми та їх потрапляння на грунти та в грунтові води
 • Геологічне середовище та грунти — незначним джерелом забруднення потенційно може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи

будівельних механізмів.

 • Земельні ресурси – помірний вплив на земельні ресурси. Після завершення усіх будівельно-монтажних робіт виконується рекультивація земель, порушених під час будівництва, видалення будівельного та іншого сміття, благоустрій прилеглої території.
 • Біорізноманіття: впливи, обумовлені будівництвом ПЛ на рослинний і тваринний світ характеризуються як низькі, дуже низькі або відсутні. Будуть передбачені дії, направлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву(у разі його наявності) при будівництві. Планова діяльність суттєво не змінить складу рослинних угруповань, фауни, видової різноманітності, популяцій домінуючих, цінних і видів, що охороняються, їх фізіологічного стану і продуктивності. Під час виконання підготовчих та будівельних робіт не передбачено видалення зелених насаджень.
 • Культурна спадщина – вплив на культурну спадщину відсутній. Однак якщо на етапі будівництва виявиться можливий вплив на культурну спадщину, то для зменшення впливу чітко дотримуватиметься вимог і положень законодавства України, зокрема, частини першої статті 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини».
 • Природно-заповідний фонд – території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах будівництва та буферних зон відсутні. Територія планованої діяльності не відноситься до земель природних заповідників, національних парків або інших об’єктів Заповідного Фонду. Реалізація планованої діяльність буде здійснюватися із забезпеченням виконання вимог чинного законодавства, в тому числі: Закону України «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Лісового кодексу України» та ін.
 • Шумовий вплив – на стадії будівництва джерелом шуму є автотранспорт, а також будівельна техніка, які не будуть мати довгострокового шкідливого впливу.
 • Утворення відходів: відходи від будівельно-монтажних робіт та відходи від життєдіяльності працівників.

Під час експлуатації:

 • Повітряне середовище – відсутній.
 • Водне середовище – відсутній.
 • Грунт – мінімальний або відсутній.
 • Біорізноманіття – вплив відсутній.
 • Електромагнітне випромінювання: під час експлуатації підстанції та повітряно­кабельних ліній виникає електромагнітне випромінювання. Нормування електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на робочих місцях здійснюється згідно з «Державними санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів», затвердженими наказом МОЗ України від 18.12.2002 за № 476. Захист персоналу від дії ЕМП досягається шляхом проведення організаційних, інженерно-технічних заходів, а також використання засобів індивідуального захисту. З метою захисту населення від впливу ЕМП встановлюється санітарно-захисна зона (СЗЗ), на якій напруженість електричного поля не перевищуватиме 1,0 кВ/м, магнітного поля – не перевищуватиме 1,4 кА/м.
 • Навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.
 • Шумовий вплив – вплив відсутній.
 • Утворення відходів: відходи від ремонтних робіт (у разі проведення ремонтів та планового обслуговування) та відходи від життєдіяльності працівників.

Прогнозовані впливи будуть визначені за результатами подальших досліджень та програми моніторингу.

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні що і при плановій діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1

При виконанні будівельно-монтажних робіт можливий вплив на довкілля:

 • Клімат та мікроклімат – викиди, які можуть вплинути на клімат і мікроклімат в процесі будівництва та експлуатації запроектованих об’єктів відсутні;
 • Повітряне середовище – відбувається незначне забруднення атмосферного повітря від працюючих будівельних машин та механізмів (від двигунів машин та механізмів, що працюють на органічному паливі; при зварюванні та різанні металів; здійсненні процесів фарбування). При експлуатації негативні впливи на повітряне середовище, не прогнозуються.
 • Водне середовище – вплив відсутній. Водні ресурси будуть використовуватись для господарчо-побутових потреб ремонтних бригад. Проектом не передбачене скидання неочищених стоків у поверхневі водойми та їх потрапляння на ґрунти та в ґрунтові води
 • Геологічне середовище та ґрунти – незначним джерелом забруднення потенційно може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів.
 • Земельні ресурси — помірний вплив на земельні ресурси. Після завершення усіх будівельно-монтажних робіт виконується рекультивація земель, порушених під час будівництва, видалення будівельного та іншого сміття, благоустрій прилеглої території.
 • Біорізноманіття: впливи, обумовлені будівництвом ПЛ на рослинний і тваринний світ характеризуються як низькі, дуже низькі або відсутні. Будуть передбачені дії, направлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву при будівництві ПЛ. Планова діяльність суттєво не змінить складу рослинних угруповань, фауни, видової різноманітності, популяцій домінуючих, цінних і видів, що охороняються, їх фізіологічного стану і продуктивності. Під час виконання підготовчих та будівельних робіт не передбачено видалення зелених насаджень.
 • Культурна спадщина – вплив на культурну спадщину відсутній. Однак якщо на етапі будівництва виявиться можливий вплив на культурну спадщину, то для зменшення впливу чітко дотримуватиметься вимог і положень законодавства України, зокрема, частини першої статті 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини».
 • Природно-заповідний фонд – території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах будівництва ПС та буферних зон відсутні. Територія планованої діяльності не відноситься до земель природних заповідників, національних парків або інших об’єктів Заповідного Фонду. Реалізація планованої діяльність буде здійснюватися із забезпеченням виконання вимог чинного законодавства, в тому числі: Закону України «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Лісового кодексу України» та ін.
 • Шумовий вплив – на стадії будівництва джерелом шуму є автотранспорт, а також будівельна техніка, які не будуть мати довгострокового шкідливого впливу.
 • Утворення відходів: відходи від будівельно-монтажних робіт та відходи від життєдіяльності працівників.

час експлуатації:

 • Повітряне середовище – відсутній.

11 Водне середовище – відсутній.

 • Ґрунт – мінімальний або відсутній.
 • Біорізноманіття – вплив відсутній.
 • Електромагнітне випромінювання: під час експлуатації підстанції та повітряно­кабельних ліній виникає електромагнітне випромінювання. Нормування електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на робочих місцях здійснюється згідно з «Державними санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів», затвердженими наказом МОЗ України віді 8.12.2002 за № 476. Захист персоналу від дії ЕМП досягається шляхом проведення організаційних, інженерно-технічних заходів, а також використання засобів індивідуального захисту. З метою захисту населення від впливу ЕМП встановлюється санітарно-захисна зона (СЗЗ), на якій напруженість електричного поля не перевищуватиме 1,0 кВ/м, магнітного поля – не перевищуватиме 1,4 кА/м.
 • Навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.
 • Шумовий вплив – вплив відсутній.
 • Утворення відходів: відходи від ремонтних робіт (у разі проведення ремонтів та планового обслуговування) та відходи від життєдіяльності працівників.

Щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні що і при плановій діяльності.

Щодо територіальної альтернативи З

Аналогічні що і при плановій діяльності.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-УІІТ, стаття З, провадження планової діяльності відноситься до II (другої) категорії згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (п. 10 – Інфраструктури! проекти: будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше).

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. Будівництво ЛЕП не входить до Переліку видів діяльності, які можуть чинити значний шкідливий транскордонний вплив, згідно Додатку І до «Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті», ратифікованої Законом України И534-ХІУ (534-14) від 19.03.99 р.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД виконується у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-УІІІ. Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітряне середовище, водне середовище, грунти, рослинний і тваринний світ, техногенне і соціальне середовище під час будівництва та експлуатації об’єктів. За результатами дослідження, у разі необхідності, будуть розроблені заходи щодо мінімізації негативних впливів на довкілля і покращення екологічного середовища.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність не має значного впливу на довкілля.

Планова діяльність відноситься до II (другої) категорії згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. З, п. 10 – Інфраструктури! проекти: будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше).

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання Звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб- сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій). У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обгрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до Звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження зазначеною планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, який видається

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації*, куди подається це «Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля», та надсилаються зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації

Поштова адреса:01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а,

Електронна адреса: еко.кос!а@икг.пеї7

Тел.:+38 (044) 206-31-29,

Контактна особа: (044)279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна

* Суб’єкт господарювання має право самостійно (з дотриманням вимог ч.2 ст 5 ЗУ «Про ОВД») подати повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу па довкілля, безпосередньо до уповноваженого центрального органу з метою отримання його висновку з оцінки впливу на довкілля. У такому разі уповноважений центральний орган протягом трьох робочих днів з дня отримання такого повідомлення надсилає копію повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, до уповноваженого територіального органу за місцем провадження діяльності з метою отримання його зауважень та пропозицій з приводу планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Актуальні новини
""
10.05.2021 11:13
Чотириденний збір у Конча-Заспі
Чотири дні, з 6 по 9 травня включно, на Олімпійській базі в Кончі-Заспі тривав навчально-тренувальний збір Броварської міської Федерації кіокушинкай карате, до якого входить і відділення з цього виду…
""
10.05.2021 09:36
Буде у громаді дитячо-спортивне свято
Керівництво комунального закладу «ДЮСШ Великодимерської селищної ради» ініціює проведення у громаді до Міжнародного дня захисту дітей дитячо-спортивного свята. …
""
08.05.2021 08:04
Не пафос слів, а тиша і пам’ять...
Вшанування полеглих розпочнеться у Великій Димерці 9 травня об 11-й годині… Дні 8-9 травня потребують від нас насамперед тиші і пам’яті. Не пафосу, не сили часто звичних і затертих слів, &nbsp…
""
07.05.2021 16:16
Богданівка, і не тільки: триває ямковий ремонт
Довгоочікуваний, і не тільки богданівськими водіями, ремонт центральної дороги села розпочався 5 травня. Це стосується вулиці Богдана Хмельницького. Вона останнім…