Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

23 вересня 2019 року_____ _
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

20199234547_________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ 38238804

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: м. Київ, вул Кіквідзе, 13а, офіс 42. Телефон 067 440 93 87

Поштова адреса: м. Київ, вул Кіквідзе, 13а, офіс 42. Телефон 067 440 93 87

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Нове будівництво паливнозаправного пункту на території бази технічного обслуговування ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» за адресою: смт. Велика Димерка, вул.Броварська, 164, Броварський район, Київська область.

На проектованій базі паливнозаправного пункту передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: однієї марки бензину –А-95 та однієї марки дизельного пального.

Режим роботи – цілодобовий. Термін експлуатації резервуарів – 40 років.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою № 1 передбачається будівництво паливнозаправного пункту на 250 заправок на добу нафтопродуктами.

Зберігання бензину і дизельного палива передбачено в двох підземних двохстінних металевих резервуарах об’ємом 90 м3+ 10 м3 , один резервуар об’ємом 10 м3 –резервний, для аварійного зливу нафтопродуктів.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою № 2 розглядалася, будівництво паливнозаправного пункту з наземним розміщенням резервуарів для зберігання палива та аналогічним обладнанням. Однак ця альтернатива створює екологічну та пожежну небезпеку об’єкту, потребує застосування комплексу додаткових заходів та витрат для нормального функціонування об’єкту. Наземний варіант розміщення резервуару має значно більше ризиків техногенного та екологічного характеру та є малоприйнятним. Тому технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з екологічної, так і з технологічної точок зору для безпечної заправки автомобілів.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Проектований паливонозаправнний пункт розташована на території ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» в смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 164, Броварський район, Київська область.

Площа ділянки 4,0 га та перебуває у приватній власності ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯМ № 240392., кадастровий номер: 3221281200:06:001:0032. Площа виконання робіт з влаштування паливонозаправного пункту становить 1345,0 м2.

Цільове призначення земельної ділянки – землі промисловості.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається. У зв’язку із тим що ділянка перебуває в приватній власності згідно з Державного акту на право власності на земельну ділянку.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Метою будівництва є надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним. Та заправлення власних машин підприємства ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС».

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар.

Зберігання бензину і дизельного палива передбачено в 2-х підземних двохстінних металевих резервуарах об’ємом 90м3+10 м3 та один резервуар об’ємом 10 м3 –для аварійного зливу нафтопродуктів. Один окремий резервуар об’ємом 3м3, для розчину мочовини AdBlue (додаткова робоча рідина – водний розчин, застосовується в якості додаткової робочої рідини в дизельних двигунах для досягнення екологічних нормативів Євро 4 і Євро 5 по викиду шкідливих речовин). Резервуари виконані з подвійною оболонкою типу “термос”. Резервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення емкостей при зливі нафтопродуктів. Резервуари розташовані окремо від колонок.

Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено двома двохсторонніми паливо-роздавальними колонками (ПРК): одна двопродуктна, друга однопродуктна, швидкісна (для заправки автомашин ТІR). Також передбачено одну ПРК для розчину мочовини AdBlue.

Річна реалізація палива становить: бензину – 700м3, дизпаливо – 5250м3.

Площа виконання робіт з влаштування паливонозаправного пункту – 1345,0 м2.

Будівля операторської запроектована розмірами 19,0 м х 3,0 м, з висотою будівлі 4,0 м, одно­поверхова та прибудована до будівлі технічного обслуговуванн автотранспорту.

Інженерне забезпечення об’єкту: Водопостачання будинку операторської передбачено від існуючого водопроводу підприємства; Скид господарсько-побутових стоків передбачається здійснювати в існуючу каналізаційну мережу підприємства з подальшим відведенням на існуючі очисні споруди біологічної очистки Біотал-16; Стічні води з території з місць локальних забруднень нафтопродуктами відводяться в існуючі локальні очисні споруди стічних вод компанії Еколайн. Електропостачання – від існуючої ТП підприємства. Пожежогасіння передбачено від двох існуючих пожежних резервуарів об’ємом по 100 м3.

Транспортне забезпечення – з території підприємства «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», заїзд та виїзд на підприємство з вул. Броварська, 164.

Кількість створених робочих місць на об’єкті 2 чоловік.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

ñ по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

ñ по ґрунту, поверхневим та підземним водам – відсутність на них прямого впливу;

ñ по загальним санітарним нормам – санітарні розриви при забудові міських територій;

ñ по акустичному впливу – допустимі рівні шуму.

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1:

ñ містобудівні умови та обмеження;

ñ розмір санітарно-захисної зони;

ñ протипожежні розриви між будівлями та спорудами;

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається. У зв’язку із тим що ділянка перебуває в приватній власності згідно з Державного акту на право власності на земельну ділянку

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та створення прийняття геодезичної розбивочної основи для будівництва і геоде­зичні розбивочні роботи для прокладання інженерних мереж. До початку будівництва проводяться земляні роботи, роботи по демонтажу існуючих бордюрів, роботи по водопостачанні та електропостачанні будівельного майданчика. Згідно проектного рішення на даній ділянці виконується виїмка території.

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1:

Ділянка для розміщення бази паливонозаправного пункту погоджена з усіма зацікавленими організаціями та знаходиться у приватній власності. Забезпечується своєчасний вивіз сміття згідно договорів з метою попередження забруднення та для захисту планованої території.

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається. У зв’язку із тим що ділянка перебуває в приватній власності згідно з Державного акту на право власності на земельну ділянку

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:

Джерелами потенційного впливу проектуючої бази паливнозаправного пункту на довкілля є: технологічне обладнання – дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки), автотранспорт – заїзд та виїзд з території паливнозаправного пункту.

Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації обєкту:

 • на геологічне середовище – можливо незначний, тимчасовий;
 • на повітряне середовище – викиди парів бензину, вуглеводнів фракції, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену;

ñ на клімат та мікроклімат – можливо незначний, тимчасовий;

ñ на водне середовище утворення господарських, побутових та зливових стоків;

ñ на техногенне середовище – можливо незначний, тимчасовий;

ñ на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень;

ñ на рослинний та тваринний світ – на рослинний світ – на ділянці відсутні зелені насадження, вплив на рослинний світ відсутні; на тваринний світ – вплив відсутній. Шляхи міграції тварин та птахів відсутні;

ñ на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на грунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. При експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії;

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1:

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення господарської діяльності в смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 164, Броварський район, Київська область. СЗЗ для данного об’єкту становить 50 м, та витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Викиди від проектуючого паливнозаправного пункту, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ не перевищують гігієнічні нормативи.

О’бєкти природно-заповідного фонду, памятники архітектури, історії і культури відсутні.

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається. У зв’язку із тим що ділянка перебуває в приватній власності згідно з Державного акту на право власності на земельну ділянку

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність з будівництва бази паливнозаправного пункту належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” ч.3 пункт 4, абзац 2 .

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 1. 1 Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Дозвіл на викиди в атмосферне повітря

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

Департамент екології та природніх ресурсів Київської обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природніх ресурсів Київської обласної державної адміністрації

(найменування уповноваженого органу,

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А E-mail info@eko.koda.gov.ua; eko.koda@ukr.net

поштова адреса, електронна адреса,

Тел. (044) 279 -01-58 факс (044) 234- 96-15

номер телефону та контактна особа)

Актуальні новини
""
12.05.2021 14:15
Як Поповича "закатали" в асфальт
Настрій у мешканців вулиці Поповича у Великій Димерці сьогодні як ніколи піднесений. Місцевий житель, 75-річний Григорій Гришко, вийшов зі свого двору і піднятими вгору великими пальцями…
12.05.2021 12:14
О.Слобожан: Громади підтримують позицію щодо сплати ПДФО за місцем розміщення виробничих потужностей
11 травня у Верховній Раді України відбулося засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування під головуванням Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Мета…
""
10.05.2021 11:13
Чотириденний збір у Конча-Заспі
Чотири дні, з 6 по 9 травня включно, на Олімпійській базі в Кончі-Заспі тривав навчально-тренувальний збір Броварської міської Федерації кіокушинкай карате, до якого входить і відділення з цього виду…
""
10.05.2021 09:36
Буде у громаді дитячо-спортивне свято
Керівництво комунального закладу «ДЮСШ Великодимерської селищної ради» ініціює проведення у громаді до Міжнародного дня захисту дітей дитячо-спортивного свята. …