ДОВІДКА   про громадське обговорення

проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської територіальної громади на 2021 рік»

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон) розроблено звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту «Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». Відповідно до частини 2 ст. 9 Закону, звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій, проведених згідно із ст. 12 та 13 Закону, а також результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до ст. 14 Закону, враховуються в документі державного планування.

Згідно чинного законодавства було подано заяву про визначення обсягу СЕО під час розробки «Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської територіальної громади на 2021 рік» до Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації та Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА. За результатами консультацій було отримано відповідь від Департаменту екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації отримано відповідь від 17.11.2020 №06.2-02.2-09/5262/7130, в якій надано пропозиції. Відповідь за результатами консультацій від Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації не надходила.

Повідомлення про оприлюднення звіту надруковано в газеті «Нове життя» 11 грудня 2020 року та газеті «Громада» №3 грудень 2020 року.

У зв’язку з карантинними обмеженнями проведення громадських слухань не передбачалося. Зауважень від громадськості не надходило.

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводились.

Довідка про громадське обговорення

№ п/п Уповноважений орган Формування в проекті ДДП/Звіті СЕО, до якого висловлено зауваження Зауваження/пропозиції Спосіб врахування (повністю враховано,

частково враховано

або обґрунтовано

відхилено)

Обгрунтування
До проекту «Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської територіальнлї громади на 2021 рік»
1 Міністерство охорони здоров’я України
2 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
3 Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації Врахувати об’єкти та території природно-заповідного фонду Враховано
4 Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації
До звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми
1 Міністерство охорони здоров’я України
2 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
3 Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації Звіт 1. Розрахувати, оцінити та врахувати у звіті наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, грунту, надр, клімату, води, повітря, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матерільних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

2. Врахувати об’єкти та території природно-заповідного фонду.

3. Врахувати можливість внесення територій до мережі Емеральд відповідно до Бернської конвенції, до територій Екологічної мережі Київської області

4. Відобразити у звіті результати описаних та застосованих методів в розділі 6 Заяви.

5. Представити у звіті результати аналізу статистичної інформації щодо стану довкілля, здоров’я населення та прогнозувати динаміку їх змін, уразі їх відсутності провести дослідження.

6. Доповнити розділ 8 Заяви відповідними пунктами зазначеними у ст.11 ЗУ «Про СЕО»

7. Рекомендує врахувати у звіті екологічні індикатори, Додаток1.

Або розробити власні індикатори, методи та критерії для моніторингу виконання ДДП.

Враховано
4 Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації

Відповідно до ст. 16 протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розмістити на офіційному веб-сайті Великодимерської селищної ради затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомити про це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

У межах своєї компетенції на вимогу ст. 17 Закону здійснювати моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднювати його результати на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживати заходів для їх усунення.

Селищний голова Анатолій БОЧКАРЬОВ

Начальник відділу економіки,

інвестицій та публічних закупівель Олена ГОНЧАРЕНКО

Актуальні новини
""
08.05.2021 08:04
Не пафос слів, а тиша і пам’ять...
Вшанування полеглих розпочнеться у Великій Димерці 9 травня об 11-й годині… Дні 8-9 травня потребують від нас насамперед тиші і пам’яті. Не пафосу, не сили часто звичних і затертих слів, &nbsp…
""
07.05.2021 16:16
Богданівка, і не тільки: триває ямковий ремонт
Довгоочікуваний, і не тільки богданівськими водіями, ремонт центральної дороги села розпочався 5 травня. Це стосується вулиці Богдана Хмельницького. Вона останнім…
05.05.2021 17:16
Нова в.о. начальника Управління ОКМіС розпочинає…
Сьогодні перший робочий день у новому статусі провела Тетяна Іваненко. Розпорядженням селищного голови Анатолія Бочкарьова вона призначена виконуючою обов’язки начальника Управління…
05.05.2021 11:31
Підписано Меморандум про співробітництво з Державною екологічною академією
29 квітня відбулась зустріч голови Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області Бочкарьова Анатолія Борисовича з ректором Державної екологічної академії Міністерства…