Для тих, хто перебуває на квартобліку!

23.11.2021

З метою забезпечення вимог чинного законодавства з питань ведення квартирного обліку, відповідно до постанови КМУ від 11.03.2011 року №238 «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов», виконавчим комітетом Великодимерської селищної ради здійснюється перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку.

У зв’язку з цим, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства черги на отримання житла, просимо у термін до 31.12.2021 року надати документи, які підтверджують наявність прав для перебування на квартирному обліку.

У разі наявності прав на позачерговий та першочерговий квартирний облік (пільгова категорія) просимо надати копію підтверджуючих документів.

Документи які потрібно подати, відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР і Української Ради Міністрів УРСР від 11.12.1984 № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання
їм жилих приміщень в Українській РСР» (далі – Правила обліку громадян):

 • довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, видані виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, сільським головою (у разі, коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі - орган реєстрації), за формою, встановленою в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207;
 • довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи;
 • громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового чи позачергового одержання жилих приміщень, зазначають про це у заяві і подають відповідні документи.
 • внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту 13 цих Правил, крім заяви про взяття на квартирний облік, подають такі документи:
1) копію  довідки  про  безпосередню  участь  особи  в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або копію 

довідки  про  безпосередню  участь  у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях і захисті незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку 

надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.08.2014 № 413
 2) копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 

"Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків 

ветеранів війни, що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни; 
3) копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів 

сім’ї особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових 

дій;
4) копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи на кожного члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю 

внаслідок війни, або учасника бойових дій;
5) копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про 

взяття  на  облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509);
      Членами сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 

1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту", та особами з інвалідністю 

I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час 

участі у Революції Гідності, визначеними пунктом 10 частини другої 

статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", які є внутрішньо переміщеними особами, крім 

документів, зазначених у цьому пункті, додатково надається копія 

довідки, видана органом соціального захисту населення, в якому 

зазначена  категорія  осіб  перебуває  на  обліку  в Єдиній 

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, про 

наявність цих осіб або членів їх сім’ї у: 
   1) переліку осіб, які під час участі в масових акціях 

громадського  протесту  отримали  тілесні  ушкодження (тяжкі, 

середньої тяжкості, легкі), затвердженому наказом МОЗ; 

   2) списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових 

акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 

2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженому Мінсоцполітики; 

у разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або 

стало  непридатним для проживання внаслідок збройної агресії 

Російської  Федерації  в  Донецькій  та Луганській областях, 

розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у 

Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. 

Севастополі, додається копія акта обстеження технічного стану 

житлового приміщення (будинку, квартири) (далі - акт технічного 

стану), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. 

Києві  та  Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною 

адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, 

районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради 

об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком до 

Порядку  надання  щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою 

Кабінету  Міністрів  України  від  01.10.2014 № 505. При цьому зазначаємо що, норма житлової площі для постановки на квартирний облік відповідно до п. 13 Правил обліку громадян, встановлено на рівні до 7 кв.м.
 Документи просимо надавати за адресою: смт Велика Димерка, вул. Бобрицька 1, кім. 10а, відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 
 У разі не подання документів на розгляд виконавчого комітету буде винесено питання про зняття з квартирного обліку.
 Телефон для довідок 6-76-02