Стратегічний план Великодимерської об’єднаної територіальної громади до 2027 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», а також на підставі партнерства Великодимерської ОТГ і ГО «СВ-Платформа» реалізовано заходи з розробки Стратегічного плану Великодимерської ОТГ на період до 2027 року.

Метою Стратегічного плану є покращання умов життя мешканців громади, поліпшення бізнес-клімату та туристичної привабливості громади.

Основою для Стратегії стали конкурентні переваги громади, а також реалізація її потенціалу. Очікуваними результатами втілення Стратегії повинні стати:

Важливим чинником реалізації Стратегічного плану є конструктивна комунікація і взаємовигідне партнерство органів влади, громади та бізнесу, де кожен партнер зможе знайти своє місце і свої інтереси та внести відповідний вклад у розвиток громади.

Структура Стратегічного плану передбачає 2 компоненти:

У процесі розробки Стратегічного плану було використано дані анкетування мешканців, статистичні дані, інформацію місцевих органів влади, дані, отримані методом інтерв’ю, а також інформацію з відкритих джерел.

Стратегія розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року затверджена рішенням Великодимерської селищної ради №370 XVIII-VII від 20 грудня 2018 року “Про затвердження Стратегії розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року”.