Розділ 5. Прикінцеві положення

1. Статут Територіальної громади прийнято Радою «__» _______2018 року.

2. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом Ради.

3. Статут підлягає реєстрації в Реєстраційною службою Броварського міськрайонного управління  юстиції і набуває чинності з моменту реєстрації.