Звіт про відстеження результативності рішення Великодимерської селищної ради

«Про затвердження Регламенту роботи центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Великодимерської селищної ради»

Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Великодимерської селищної ради «Про затвердження Регламенту роботи центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Великодимерської селищної ради»

Назва виконавця заходів з відстеження результативності: виконавчий комітет Великодимерської селищної ради.

Ціль прийняття акта:

Рішення «Про затвердження Регламенту роботи центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Великодимерської селищної ради» розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та Примірного регламенту ЦНАП, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 року № 588.

Строк виконання заходів з відстеження результативності: 15.05.2020 – 16.06.2020

Тип відстеження:

Базове.

Метод одержання результатів відстеження результативності:

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

  • кількість адміністративних послуг згідно Переліку, затвердженого рішенням сесії Великодимерської селищної  ради;
  • кількість наданих адміністративних послуг, у тому числі документів дозвільного характеру;
  • кількість суб’єктів звернень в розрізі надавачів послуг;
  • витрати часу на отримання адміністративних послуг;
  • відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним в інформаційних та технологічних картках адміністративних послуг.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

У  приміщенні для облаштування центру надання адміністративних послуг проводяться  ремонтні роботи і фактично центр не працює, послуги ще не надаються, даний регуляторний акт приймається вперше.

Рівень поінформованості одержувачів послуг і інших зацікавлених осіб з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки проект акту разом з аналізом регуляторного впливу був розміщений  на офіційному веб-сайті.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

  • Позитивним наслідком  впровадження даного регуляторного акта є:
  • забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;
  • виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;
  • отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці.

Таким чином, беручи до уваги викладене вище, вважаємо за необхідне діючий регуляторний акт залишити без змін та провести періодичне відстеження його результативності у терміни відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

17.06.2020

Селищний голова                                                      Анатолій БОЧКАРЬОВ

 


Великодимерська селищна рада
Великодимерська селищна рада