ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

20204245708

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність

Ціль планованої діяльності – будівництво лінії розливу PET-8 шляхом проведення технічного переоснащення існуючої лінії РЕТ-2, модернізації лінії PET-6, встановлення лінії CAN-2 шляхом проведення технічного переоснащення існуючої лінії CAN, будівництво лінії АПЕТ-2, модернізація системи вентиляції на ділянці РЕТ (Хаски), розширення існуючого складу зберігання продукції із обладнанням ділянки для зарядження акумуляторних батарей для навантажувачів/штабелерів, будівництво складу-навісу для зберігання газових балонів, будівництво двох свердловин для водопостачання; тампонаж свердловин №4 та №1.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

  1. Суб’єкт господарювання

ІП «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД»

Код згідно ЄДРПОУ 21651322.

Місцезнаходження юридичної особи: 07442, Київська обл., Броварський район, смт Велика Димерка, 51-км Санкт-Петербурзького шосе

Контактний номер телефону: (044) 490-07-07

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

  1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40,

Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua

 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

  1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України,

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу) та

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

  1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться – дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено

тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35.

Відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю.

  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,

Відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua Контактна особа Тіщенкова Марина Олегівна: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

  1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво лінії розливу PET-8 шляхом проведення технічного переоснащення існуючої лінії РЕТ-2, модернізації лінії PET-6, встановлення лінії CAN-2 шляхом проведення технічного переоснащення існуючої лінії CAN, будівництво лінії АПЕТ-2, модернізація системи вентиляції на ділянці РЕТ (Хаски), розширення існуючого складу зберігання продукції із обладнанням ділянки для зарядження акумуляторних батарей для навантажувачів/штабелерів, будівництво складу-навісу для зберігання газових балонів, будівництво двох свердловин для водопостачання; тампонаж свердловин №4 та №1».

  1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі звітом і оголошенням можливо щоденно з пн-пт, крім вихідних.

У приміщенні Великодимерської селищної ради за адресою: смт Велика Димерка,

вул. Бобрицька, б. 1, Броварський район, Київська область, 07442.

Контактна особа: Сидоренко Антоніна Миколаївна контактний номер телефону

+38 0459467598.

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)


Великодимерська селищна рада
Великодимерська селищна рада