Нормативно-правова документація

photo

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

 1. Кодекс цивільного захисту України;
 2. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 3. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;
 4. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 5. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»;
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення".2016.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 306 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки»;
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788 «Про затвердження порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру»;
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту»;
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1214 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами»;
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про затвердження порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки»;
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»;
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників»;
 16. Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697;
 17. Наказ МВС України від 02.11.2015 № 1337 «Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки»;
 18. Наказ МНС України від 23.02.2006 № 98 «Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів» зареєстрований у Мін’юсті України 20.03.2006 за № 286/12160;
 19. Наказ МНС України від 15.05.2006 № 288 «Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення» зареєстрований у Мін’юсті України 05.07.2006 за № 785/12659;
 20. Наказ МНС України від 15.08.2007 № 557 «Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» зареєстрований у Мін’юсті України 03.09.2007 за № 1006/14273;
 21. Наказ МНС України від 15.08.2007 № 558 «Інструкція з перевірки та готовності функціональних та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту» зареєстрований у Мін’юсті України 11.10.2007 за № 1162/14429;
 22. Наказ МНС України від 03.12.2001 № 272 «Правила охорони життя людей на водних об’єктах України» зареєстрований у Мін’юсті України 01.02.2002 за № 95/6383;
 23. Наказ МНС України від 05.03.2002 № 61 «Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації» зареєстрований у Мін’юсті України 28.03.2002 за N 309/6597;
 24. Наказ МВС від 15.08.2016 № 810 «Про внесення змін до Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований в Мін’юсті 07.09.2016 за № 1222/29352;ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою".
 25. ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою".
Поділитися: