Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Положення про порядок списання комунального майна Великодимерської об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням Великодимерської селищної ради від 12.09.2019 № № 567 XXVII-

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Великодимерської селищної ради від 12.09.2019 № № 567 XXVII-VII «Положення про порядок списання комунального майна Великодимерської об’єднаної територіальної громади»

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Виконавчий комітет Великодимерської ради Броварського району Київської області (структурний підрозділ – відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури).

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято на виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314 з метою встановлення єдиного порядку щодо списання комунального майна, яке заходиться на балансах підприємств, організацій, установ комунальної власності Великодимерської обєднаної територіальної громади або використовуються на умовах оренди і безоплатного користування.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Квітень - червень 2020 року.

5. Тип відстеження

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Основним методом з відстеження результативності регуляторного акта є статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність акта:

- аналіз наданих звернень та документів суб’єктами господарювання щодо списання комунального майна, прийнятих на підставі цих звернень рішень Великодимерської селищної ради щодо надання дозволу на списання майна.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними критеріями оцінки результативності є:

- кількість звернень суб’єктів господарювання стосовно списання майна;

- кількість рішень про надання згоди на списання майна, оформлених у формі рішення селищної ради ради, та кількість листів про відмову в наданні такої згоди.

Протягом дії строку регуляторного акту надійшло 7 звернень суб’єктів господарювання щодо надання дозволу на списання майна комунальної власності. Усі звернення розглянуто, але враховуючи неякісну підготовку документів, було відмовлено в наданні дозволу та рекомендовано здійснити якісну підготовку та подати повторно на розгляд.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначних цілей

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що даний регуляторний акт встановив єдиний порядок щодо списання комунального майна, яке заходиться на балансах підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади або використовуються на умовах оренди і безоплатного користування. Посилив контроль з боку органів місцевого самоврядування щодо здійснення порядку списання майна комунальної власності територіальної громади.

На підставі відстеження результативності регуляторного акту можна зробити висновок, що в цілому цей регуляторний акт відповідає законодавству України та вимогам сучасності.

Селищний голова Анатолій БОЧКАРЬОВ